Brygadzista przeładunkowy „Mistrz DOKER”

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Środki transportu morskiego i typy kontenerów
  • Osprzęt służący do mocowania i zabezpieczania ładunku na statku
  • Lądowe środki transportowe
  • Pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  • Bezpieczeństwo przy pracach przeładunkowych, zagrożenia wypadkowe
  • Planowanie i organizowanie pracy zespołu oraz motywowanie pracowników do pracy
  • Technologia przeładunku - planowanie, organizacja i kontrola wykonania zadań przeładunkowych
  • Mocowanie ładunków na statkach
  • Organizacja pracy brygady

Kurs trwa ok. 40 godzin tygodnie. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu uprawniającego do wykonywania funkcji brygadzisty oraz świadectwo ukończenia kursu podstawowego BHP dla osób kierujących pracownikami.