Brygadzista przeładunkowy „Mistrz DOKER”

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Środki transportu morskiego i typy kontenerów
  • Osprzęt służący do mocowania i zabezpieczania ładunku na statku
  • Lądowe środki transportowe
  • Pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  • Bezpieczeństwo przy pracach przeładunkowych, zagrożenia wypadkowe
  • Planowanie i organizowanie pracy zespołu oraz motywowanie pracowników do pracy
  • Technologia przeładunku - planowanie, organizacja i kontrola wykonania zadań przeładunkowych
  • Mocowanie ładunków na statkach
  • Organizacja pracy brygady

Kurs trwa 24 godziny i kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest bezterminowe zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).