Polityka jakości

Polityka Jakości

Bałtycka Akademia Umiejętności podejmuje się ciągłego doskonalenia firmy i jej usług, w celu jak najlepszego uzyskania zadowolenia klienta.

Polityka Jakości jest nadrzędnym celem w naszej firmie. Uważamy jakość naszych usług za decydujący czynnik trwałego powodzenia naszego ośrodka na rynku szkoleniowym.

Dążymy do tego aby:

  • nasze usługi dzięki swojemu sprawdzonemu działaniu spełniały oczekiwania naszych klientów,
  • dysponować nowoczesnym zapleczem technicznym,
  • nasze usługi szkoleniowe były realizowane według nowoczesnych metod,
  • zatrudniać kompetentną kadrę i wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje umiejętności.

Starając się sprostać wymaganiom naszych klientów będziemy:

  • doskonalić jakość naszych usług,
  • poszerzać i modyfikować nasze usługi w taki sposób, by pozyskiwać nowe grupy odbiorców i nowe segmenty rynku,
  • wdrażać nowoczesne metody, uzupełniać pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

Polityka Jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Naszym celem jest, aby usługi Bałtyckiej Akademii Umiejętności utożsamiane były z najwyższą jakością.

ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W PRACY I W ŻYCIU

– to misja, która jest urzeczywistniana w codziennej pracy.

Michalina Barańska - Właścicielka

Pobierz politykę jakości