Doker

efsProjekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Celem projektu było przygotowanie uczestników do pracy w Terminalach Kontenerowych. Zawiera kursy zawodowe na operatorów sprzętu do obsługi kontenerów oraz "Mistrz Doker" przygotowujący do funkcji kierowniczych w portach morskich. Uzupełnieniem kursów były warsztaty kształtujące umiejętności pozyskiwania pracy.

zporW przedsięwzięciach ujętych w projekcie mogą uczestniczyć:

  • pracownicy z firm i sektorów restrukturyzowanych,
  • pracownicy z firm w upadłości lub likwidacji,
  • pracownicy wszystkich firm, którzy są w okresie wypowiedzenia,
  • osoby niedawno zwolnione, jeżeli nie minęło 3 miesiące od momentu zwolnienia.

Zrealizowane kursy:
Kurs operatorów wozów czołowo - widłowych do przeładunku kontenerów

Kurs odbył się w dniach 1 marca - 26 kwietnia. 18 uczestników ukończyło część teoretyczną i praktyczną kursu. Część praktyczna miała zindywidualizowany charakter: indywidualna nauka jazdy i operowanie urządzeniami wozu. Te same osoby przystąpiły do egzaminu przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego. Wszyscy egzaminowani uzyskali oceny pozytywne i otrzymali oprócz zaświadczeń ukończenia kursu, uprawnienia państwowe.

Kurs "Mistrz DOKER" przygotowujący do funkcji kierowniczych głównie brygadzistów przeładunkowych

Kurs "Mistrz DOKER" rozpoczął się 18-go maja. Wskazane było, aby uczestnikami byli pracownicy, którzy: ukończyli szkołę zawodową i po jej ukończeniu przepracowali przy pracach przeładunkowych 2 lata lub zamiennie posiadają wykształcenie podstawowe i 4 lata przy pracach przeładunkowych; posiadają uprawnienia do obsługi jednego rodzaju sprzętu zmechanizowanego i statkowych urządzeń przeładunkowych oraz uprawnienia do wykonywania funkcji hakowego i lukowego; wykazują się zdolnościami organizacyjnymi. W zajęciach prowadzonych w dniach 18 - 29 maja br. wzięło udział 20 osób. Dnia 29 maja po ostatnich zajęciach, odbył się egzamin. Wszyscy kursanci uzyskali oceny pozytywne.

Kurs operatorów suwnic kontenerowych.

W warsztatach mogły uczestniczyć osoby, które: ukończyły 18 lat z wykształceniem zasadniczym zawodowym technicznym lub z zawodami pokrewnymi albo z dowolnymi uprawnieniami poddozorowymi. Stan ich zdrowia został potwierdzony aktualnym świadectwem stwierdzającym przydatność do pracy na stanowisku operatora suwnic wystawionym przez służbę zdrowia oraz przez Pracownię Psychologiczną.

Warsztaty "Zmiana miejsca pracy. Jak się do niej przygotować?"

W warsztatach mogły uczestniczyć wszystkie osoby chętne z firm i sektorów zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Warsztaty odbyły się w dniach 11, 12 września. Prowadziła je trener psycholog Małgorzata Lipińska - Moczydłowska.