HR

Szkolenia i warsztaty z zakresu HR obejmują następujące zagadnienia:

 • model kompetencji
 • metody rekrutacji
 • budowanie kultury organizacji
 • proces wdrożenia nowych pracowników
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • ocena szkoleń
 • coaching
 • mentoring
 • szkolenia dla trenerów wewnętrznych – Train the Trainers
 • ocena pracowników

Wszystkie obszary mogą mieć charakter:

 • szkoleniowy – uczestniczy poznają techniki i narzędzia pozwalające później na samodzielną realizację założonych celów
 • warsztatowy – konsultanci BAU facylitują spotkania, których celem jest realizacja założonych celów

Każdy z tematów może być adresowany do różnych grup:

 • pracowników działu HR – odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie rozwiązań HR
 • managerów odpowiedzialnych za realizację rozwiązań HR
 • pracowników liniowych, wobec których realizowane są rozwiązania HR

Istnieje możliwość preprowadzenia szkolenia w jezyku angielskim.