Zarządzanie

Szkolenia i warsztaty adresowane są dla managerów średniego i wyższego stopnia, które mogą obejmować następujące zagadnienia:

  • tworzenie strategii
  • zarządzanie jakością TQM (Total Quality Management)
  • tworzenie nowej jakości – Innovations
  • metody i techniki prowadzenia zespołów roboczych
  • zarządzanie procesami i podnoszenie efektywności procesów

Wszystkie obszary mogą mieć charakter:

  • szkoleniowy – uczestniczy poznają techniki i narzędzia pozwalające później na samodzielną realizację założonych celów
  • warsztatowy – konsultanci BAU facylitują spotkania, których celem jest realizacji założonych celów

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim.