Pracowników na stanowiskach kierowniczych

Pierwsze szkolenie okresowe przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych powinno być przeprowadzone po raz pierwszy w terminie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia, a potem nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami
  • Innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą