Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej i wyższy medyczny

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości dotyczące udzielania pierwszej pomocy
  • Nabycie umiejętności wykonywania prostych czynności udzielania pomocy poszkodowanym do czasu możliwości udzielenia fachowej pomocy
  • Nabycie wiedzy i umiejętności o sposobach zabezpieczenia miejsca wypadku oraz prawidłowego przekazywania meldunków fachowym służbom ratowniczym

Kurs trwa 2 dni. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzymuje „Świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej” zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1 Konwencji STCW. Otrzymany certyfikat zachowuje ważność bezterminowo i nie podlega uaktualnianiu.