Obsługa i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
  • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
  • Szczegółowe informacje o gazach
  • Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
  • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
  • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne i etykiety ostrzegawcze
  • Napełnianie zbiorników - czynności robocze i kontrolne
  • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

Kurs trwa 16 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe zaświadczenie upoważniające do napełniania zbiorników przenośnych gazami.

.