Suwnica sterowana z kabiny

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Zapoznanie słuchaczy z budową, konstrukcją i eksploatacją suwnic terowanych z kabiny
  • Zdobycie umiejętności praktycznej obsługi ww urządzenia
  • Przygotowanie do egzaminu

Kurs obejmuje ok.40 godziny zajęć teoretycznych i miesiąc praktyki przy obsłudze urządzenia. Kończy się on egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną dla operatorów w Urzędzie Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są uprawnienia w zakresie obsługi lub konserwacji suwnic sterowanych z kabiny.