Eksploatacja portowa i stoczniowa

W czasie eksploatacji w portach i stoczniach są wykorzystywane dźwignice, czyli dźwigi, żurawie, suwnice, wózki podnośnikowe i inne. W portach są wykorzystywane urządzenia do przenoszenia kontenerów. Stocznie są obsługiwane dzięki największemu w branży asortymentowi urządzeń dźwignicowych. Dotyczy to również przeładunków masowych. Obsługa serwisowa stanowi nieodłączną częścią w eksploatacji stoczni. Zatrudnione osoby w portach i stoczniach, które obsługują lub konserwują urządzenia dźwignicowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni posiadać stosowne kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni dozór techniczny.