Pracowników służb BHP

Pierwsze szkolenie okresowe przeznaczone dla pracowników służb BHP powinno być przeprowadzone po raz pierwszy w terminie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a potem nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • Organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy