Suwnica sterowana z poziomu roboczego

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Wiadomości ogólne o dźwignicach i ich elementach.
  • Budowa konstrukcji stalowej oraz mechanizmów suwnic
  • Obsługa i eksploatacja suwnic
  • Bezpieczeństwo pracy przy operowaniu suwnicą

Kurs obejmuje 44 godziny, praktyka jest na sprzęcie rzeczywistym. Kończy się on egzaminem przed uprawnioną komisją właściwego Dozoru Technicznego. Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawane są uprawnienia poddozorowe.