Operator i konserwator suwnicy sterowanej z poziomu roboczego

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Wiadomości ogólne o dźwignicach i ich elementach.
  • Budowa konstrukcji stalowej oraz mechanizmów suwnic
  • Obsługa i eksploatacja suwnic
  • Bezpieczeństwo pracy przy operowaniu suwnicą

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora suwnicy sterowanej z poziomu roboczego.